+420 739 360 010 | info@salutempharma.cz

Nakúpte ešte za 1000 Kč pre dopravu ZADARMO!
0
My Cart
0
×
 x 

0
Dokončit objednávku


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti
Salutem Pharma s.r.o.
so sídlom Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek
identifikačné číslo: 03844013
zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 61581
na predaj tovaru prostredníctvom e-shopu Salutem Pharma umiesteného na adrese www.salutempharma.sk ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

1.    a) doručovacia adresa: Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek

2.    b) telefón: +420 739 360 010; a

3.    c) e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

1.2. Tieto obchodní podmienky predávajúceho (Ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 a zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webe www.salutempharma.sk (ďalej len „internetový obchod“) a tvorí neoddeliteľnú  súčasť každej kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom či českom jazyku.

Článok 2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem poštovného. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po celú dobu, ako sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené  v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len „poštovné“). Informácie o poštovnom uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky. Tovar je zasielaný  len na území Českej a Slovenskej republiky. Ceny pre zasielanie v rámci Českej republiky a na Slovensko sú rozdielne. V nákupnom košíku sa priradí v rámci zadanej adresy a cieľovej krajiny.

Článok 3. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

3.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom  predpísaných údajov a náležitostí. Okamžikom odoslania objednávky dochádza k uzavretiu  kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

3.2. Predávajúci je v závislosti na charaktere predmetu objednávky (neštandardné množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť.

3.3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory apod.) si hradí kupujúci sám.

3.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je kupujúcemu prístupná. 

Článok 4. Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v okamžiku objednania. Podľa uvedených podmienok môže byť cena navýšená o poštovné a dobierku. Ceny sa vzťahujú k popísaným produktom.

4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

1.    a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

2.    b) prevodom na účet

3.    c) Platba kartou - Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
4     d.) Platba bankovním převodem - Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Paltí pro banky v Česku a měna CZK.

On-line platby pro nás zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel:  +420 228 224 267

4.3. Ceny za úhradu nákladov sú nasledujúce:

1.    a) na dobierku  - 1,- €

2.    b) prevodom na účet - 0,- €

4.4. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.5. K cene tovaru bude pripočítaná cena za dobierku a poštovné, ktoré sa kupujúci zaväzuje uhradiť spolu s cenou tovaru.

Článok 5. Podmienky dopravy, poštovné

5.1. Predávajúci ponúka kupujúcemu voľbu medzi nasledujúcimi spôsobmi doručenie tovaru:

1) Doručenie prostredníctvom PPL.

2)  Doručenie prostredníctvom služby Zásielkovňa:

     a) na výdajné miesto

     b) na adresu prostredníctvom Slovenské pošty

     c) na adresu prostredníctvom najvýhodnejšie kuriérskej služby

5.2. Ceny poštovného sú nasledujúce:

1. Doručenie prostredníctvom PPL – 8,50 €

2. Doručenie prostredníctvom služby Zásielkovňa:

     a) na výdajné miesto - 3,50 €

     b) na adresu prostredníctvom Slovenské pošty - 6,- €

     c) na adresu prostredníctvom najvýhodnejšie kuriérskej služby - 6,- €

V prípade, že je cena objednaného tovaru  vyššia než 50,- €, predávajúci poštovné kupujúcemu neúčtuje. 

5.3. V prípade, že je na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho dohodnutý iný spôsob dopravy, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet balíkov, neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu poukazujúceho na neoprávnené vniknutie do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braná na  zreteľ.

Článok 6. Dodacia lehota

  Tovar bude dodaný v prípade, že:

1.    a) tovar je na sklade, bude zásielka odoslaná prepravcovi na doručenie spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky; alebo

2.    b) pri tovare, ktorý nie je na sklade, bude zásielka odoslaná prepravcovi na doručenie v lehote  dostupnosti uvedenej pri danom tovare od prijatia objednávky.

Článok 7. Zodpovednosť za chyby a záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa zodpovednosti predávajúceho za chyby vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi  príslušnými všeoobecne záväznými predpismi.

7.2. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv z chybného plnenia, ktoré sa prejaví v záručne dobe, sú uvedené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na stránkach www.salutempharma.cz.

7.3. Ustanovenia Reklamačného poriadku sa nepoužijú  pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť uvedie pri objednávke tovaru (ďalej len „podnikateľ“). Právo podnikateľa na uplatnenie práv z chybného plnenia sa riadi  výlučne príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ak sa nedohodnú zmluvné strany v danom prípade inak.

7.4. Pokiaľ kupujúci reklamovaný tovar zasiela na adresu predávajúceho (tj. nedáva ho priamo osobne predávajúcemu), odporúča predávajúci spolu s reklamovaným tovarom zaslať i reklamačný list a kópiu  dokladu o kúpe tovaru.

7.5. Kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia. Je tak zaistená okrem iného možnosť vrátenia reklamovaných prípravkov spôsobom, ktorý nespôsobí kupujúcemu náklady.

Článok 8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť i bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa nasledujúceho po dni:

1.    a) prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu; alebo

2.    b) prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto odstavca, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

8.2. S cieľom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho:

1.    a) na adrese Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek

2.    b) na emailové adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a to formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom pošty alebo e-mailom).

8.3. V prípade obdŕžania odstúpenia od zmluvy predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne/potvrdí si s kupujúcim ďalší postup. 

8.4. V prípade uplatnenia práva podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odstúpený tovar, ktorý od predávajúceho obdŕžal:

zaslať predávajúcemu na adresu Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, 73801 Frýdek-Místek.

Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať len úhradu nákladov stanovených právnymi predpismi.

8.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto obchodných podmienok, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamžiku, než mu kupujúci tovar  odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.6.  Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pokiaľ teda bude vrátený tovar poškodený či opotrebovaný nevzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.7. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej  zmluvy na dodávku tovaru nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

1.    a) predmetom kúpy bol tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

2.    b) predmetom kúpy bol tovar podliehajúci rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

3.    c) predmetom kúpy bol tovar v zatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.

8.8. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nepoužijú pre podnikateľov. Právo podnikateľa na odstúpenie od zmluvy  uzavretej s predávajúcim sa riadi výlučne príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, ak sa nedohodnú zmluvné strany v danom prípade inak.                                                        

8.9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, ktorými sa rozumie produkty pribalené k tovaru i produkty poskytnuté zákazníkovi navyše k nakúpenému tovaru za cenu nepresahujúcu  0,10 € bez DPH, a ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, inak sa bude jednať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.

Článok 9. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

9.1. K zrušeniu objednávky zo strany predávajúceho môže dôjsť hlavne v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde k vyčerpaniu zásob. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na ďalšom postupe (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky apod.).

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak má dôvodné podozrenie, že kupujúci má v úmysle predávať objednaný tovar ďalej tretím osobám.

Článok 10. Záverečné ustanovenie

10.1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

10.2. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že obrázky pri tovare použité v internetovom obchode sú len ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnej skutočnosti.

10.3. Kupujúci vykonaním objednávky prehlasuje a zaväzuje sa, že tovar kupuje pre seba a nebude tovar ďalej predávať tretím osobám. Toto prehlásenie kupujúci robí hlavne s ohľadom na skutočnosti, že predávajúci nie je oprávnený vykonávať distribúciu liečiv a že nie je distribútorom zdravotníckych pomôcok. V prípade, že sa toto prehlásenie kupujúceho ukáže byť nepravdivým či zavádzajúcim, zaväzuje sa zákazník nahradiť predávajúcemu v plnej výške všetky výdavky, náklady a škody, ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú, a to vrátane prípadných sankcií uložených predávajúcemu príslušnými dozornými orgánmi, vrátane vzniknutej nemajetkovej ujmy a vrátane nákladov vynaložených na súvisiace právne či iné odborné poradenstvo a posudky.

10.4. Všetky lehoty uvedené v týchto obchodných podmienkach začínajú bežať vždy odo dňa, ktorý nasleduje po skutočnosti rozhodnej pre jej počiatok (napr. doručenie tovaru, odstúpenie od zmluvy apod.).

10.5. Kupujúci na základe objednávky tovaru oznamuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú je priamo či nepriamo možné identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

10.6. S cieľom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej splnenia poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónnom čísle a e-mailovú adresu (ďalej  len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska, sú poskytované na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované s cieľom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho na tieto účely nepodliehajú v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, pretože ich spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy s kupujúcim.

10.7. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci spoločnosť Salutem Pharma s.r.o.

10.8. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamžiku ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia chyby zákazníkom (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho prišlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu alebo zahájeniu kontroly zo Štátneho ústavu pre kontrolu liekov (čl. IX) alebo Česká obchodná inšpekcia (čl. 11.2).

10.9. Dozor nad ochranou  osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.10. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, ktorej kontaktné údaje nájdete na www.coi.cz. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenia spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb s výnimkou zmlúv uzatvorených v oblasti zdravotných služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok. Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu na riešenia sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.11. Pokiaľ by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli neplatné a/alebo neúčinné, alebo sa neplatnými a/alebo neúčinnými stali, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení.

10.12. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich znení obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 8. 2020.

×

TOP