+420 739 360 010 | info@salutempharma.cz

Nakúpte ešte za 1000 Kč pre dopravu ZADARMO!
0
My Cart
0
×
 x 

0
Dokončit objednávku


Reklamačný poriadok

 

Garancia vrátenia peňazí

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak chcete tovar vrátiť, dodržte nasledujúci postup: Tovar pošlite poštou na adresu Salutem Pharma, s.r.o., Nádražní 1088, 738 01 Frýdek–Místek. Priložte daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru). Ďalej priložte prehlásenie, že ste kupujúcim a na toto prehlásenie uveďte číslo bankového účtu, na ktorý Vám najneskôr do 14 dní pošleme peniaze. Informáciu o odoslaní tovaru späť na našu adresu nám pošlite tiež e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Reklamačný poriadok

Súčasťou doručenej objednávky je daňový doklad (faktúra), ktorá slúži aj ako záručný list. Reklamácie je možné uplatňovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle 00420 739 360 010. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nevyhnutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov vzniknutých na jeho strane. Kupujúci bude telefonicky alebo e-mailom vyrozumený o vybavení reklamácie.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade dodania tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať zľavu z ceny alebo os zmluvy odstúpiť. Predávajúci berie do úvahy rozpor s kúpnou zmluvou zistený do šiestich mesiacov od prevzatia veci, pokiaľ z povahy veci nevyplýva, že existenciu rozporu so zmluvou musel kupujúci zistiť už pred prevzatím veci. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zmluve zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý je vec obvykle používaná.

Storno objednávky

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujúce pochybnosť o skutočnej vôli zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí pošle predávajúci zákazníkovi informáciu na jeho e-mailovú adresu.

Informácie

Predávajúci je pri predaji výrobku povinný spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy poskytnúť také informácie, aby sa kupujúci mohol dostatočne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy a s platobnými podmienkami a lehotou dodania. Zaplatením a prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci.

×

TOP